გათბობის სისტემის დაყენებისთვის საჭირო მასალები

გათბობის სისტემის დაყენების სწორი თანმიმდევრობა

1. დაასუფთავეთ მოჭიმული იატაკი

2. დააგეთ თბოიზოლაცია სრულ ფართზე

3. დააგეთ ექსელის გამათბობელი ფირი

4. სადენების არხებში ჩადება და შეერთება

5. სადენების გადაბმის და დამაბოლევებელი წერტილების იზოლაცია

6. შეამოწმეთ თითოეულ ზონაში დამონტაჟებული გათბობის სისტემის წინაღობა

7. დააგეთ ლამინატის/პარკეტის ქეჩა სრულ ფართზე

ინსტალაციისთვის განკუთვნილი მასალა